Laboratorium akredytowane

CENTRUM BADAN

Laboratorium AkredytowaneW roku 2004.r rozpoczeliśmy działalność.
W 2011 r. Laboratorium Akredytowane naszej firmy otrzymało certyfikaty
Polskiego Centrum Akredytacji nr AB1302.
W następnych latach przekształciliśmy się w Centrum Badań Środowiska
SORBCHEM Sp .z.o.o

Zakres Naszych usług obejmuje:
pomiary emisji zanieczyszczeń
pomiary hałasu
badania ścieków
wód
gleb i osadów
badania dostarczonych próbek

Specjalizujemy się również w opracowaniu dokumentacji z zakresu ochrony środowiska takich jak:
Wniosek o pozwolenie
operaty wodno prawne
raporty środowiskowe

Skutecznie pomagamy klientowi w spełnieniu wszystkich wymagań niezbędnych do prowadzenia odpowiedniej działalności na rzecz ochrony środowiska.

Sorbchem Ruda Śląska, ul. Kokotek 4.